FipoWeb

Online KnjigovodstvoGlavna knjiga

Online  knjigovodstvo FipoWeb za knjigovodstvene servise omogućava rad sa više klijenata  i više godina. FipoWeb omogućuje i klijentima  pristup podacima online 24 sata.Intranet

Pored mogućnosti korištenja u oblaku program se može koristiti i u lokalnoj mreži ili na jednom računaru! Mobilni uređaji

Pristupite programu i preko mobilnih uređaja i onda kada niste pored računara.